Slovník koňských slov A, B

18. května 2010 v 21:32

Slovních koňských slov

Poskytuje slova, která se mohou používat ne jen u koní... např. části sedla atd.. jen příklad :D

A

A1/1 - Označení plemene koně Anglický plnokrevník

A1/2 - Označení koňského plemene Anglický polokrevník

Abort  - znamená potrat, což znamená vypuzení plodu neschopného života. U koně mluvíme o abortu do 34. týdne březosti; poté už bývá plod schopný života a mluvíme o předčasném porodu.airs - souhrnný název pro nadzemní cviky španělské vysoké školy. Figury: levada (výchozí), pesada, courbetta, croupada, balottada a  capriola.

Airs - Souhrnný název pro nadzemní cviky španělské vysoké školy. Figury: levada (výchozí), pesada, courbetta, croupada, balottada a capriola.

Achal-teke (achaltekinský kůň) - Název plemene koně Achaltekinský kůň

Akce - Způsob předvádění končetin při pohybu z hlediska výšky chodu a jeho prostornosti. Je podmíněna anatomickou stavbou končetin; je vysoká nebo nízká - plochá s určitými přechodnými typy. Různá plemena a druhy koní mají svou zvláštní akci: vysokou (kočárový kůň), nízkou (dostihový kůň), plochou. Je to způsob zvedání končetin

Akupunktura - léčebné vpichování jehel do určitých částí těla, tzv akupunkturních bodů.

Albín - dříve se mu říkalo kakrlák - Je to bělouš, který má nepigmentovanou růžovou kůži a žluté kopyto, samozřejmě bílou srst a oko červené nebo modré

Alkaloidy - fyziologicky výrazně účinné, většinou jedovaté dusíkaté látky rostlinného původu

Al-Kham-Sa - "všech pět" - souhrnné označení Prorokových ( Mohamedových ) klisen, které založily nejušlechtilejší linie arabských koní, jmenovaly se: Koheilan, Obajan, Siglavi, Hamdani, Hadban. ( také se můžete setkat i s jinými názvy, např. Kuhayilah, Abayilah, Seqlawiylah, Hamdniah,  a Hend­bach ).  Tyto klisny Mohamedovi zachránily život, když prchal před svými nepřáteli z Mekky do Mediny. Dne 6. 7. roku 622 n.l. nesly proroka Mohameda a jeho družinu na útěku z Mekky do Mediny. Tuto vzdálenost urazily za 95 hodin. Tyto klisny se označují jako klisny Prorokovy, známé pod jménem "Al-Khamsa", "Khamsa ar Rasul". Podle jiné pověsti jsou to klisny ze stáda 20 000 koní, které se po skončení několikadenní bitvy bez krmení a napájení vrátily na povel Mohamedův od tekoucího pramene bez uhašení žízně, na zatroubení. Tím těchto pět klisen prokázalo neobvyklou poslušnost a mimořádnou odolnost.

Alopecie - je název pro sníženou nebo úplně zastavenou tvorbu srsti a výraznou ztrátu srsti, při níž se vytvářejí lysá místa, ale kůže není nijak chorobně změněná (na rozdíl od poranění kůže nebo jejich zánětů). Alopecie mohou mít mnoho příčin.

Amatér - Jezdec dostihových koní, který je držitelem licence jezdec amatér a který nepobírá žádnou odměnu za jízdu a není vyučen v oboru

Amazonka - přenesené označení pro jezdkyně na koních.

Americký klusák - Plemeno klusáckých koní vyšlechtěné v USA

Americký sedlový kůň - Původně rozšířen hlavně ve Virginii a Kentucky, dnes po celé Severní a Střední Americe. Pohodlný jezdecký kůň, vznikl z hackneyů, plnokrevníků a koní, kteří chodili mimochodem a töltem

Anémie - znamená snížení množství hemoglobinu (červeného krevního barviva) v krvi - buď proto, že je v krvi málo červených krvinek nebo je v nich hemoglobinu nedostatek.

Anglická polokrevná plemena a kmeny - plemena a kmeny teplokrevných koní ovlivněná anglickým plnokrevníkem

Anglický nánosník - nejjednodušší typ nánosníku. Používá se rovněž jako ohlávka s kroužkem k připevnění lonže.

Anglický plnokrevník - A1/1 - nejrychlejší plemeno koní, využívaných pro dostihy, vyšlechtěné v Anglii a a jehož oba rodiče musejí být zapsáni v plemenné knize tzv. v General Stud Book, uzavřené v r. 1791. Byli do ní zapsáni všichni významní koně podílející se na vzniku anglického plnokrevníka od r. 1680.

Anglický polokrevník -  A1/2 je teplokrevný kůň, jehož jeden z rodičů je anglický plnokrevník, nebo má ve svém rodokmenu anglické plnokrevné předky. Podle podílu plnokrevníků v rodokmenu se říká, že polokrevník je "vysoko v krvi" nebo "nízko v krvi".

Anglický skok - překážka ve steeplechase, skloněná bariéra, příkop, živý plot, zvýšený doskok

Angloarab - Plemeno koně vzniklé křížením arabských a anglických koní s různým podílem krve těchto plemen.

Anglomanie - upřednostňování anglického plnokrevníka v chovu.

Anglonorman - Plemeno koní rozšířené hlavně ve Francii, jako tažné , je to mohutný teplokrevník

Antibiotikum (též antiinfektivum) -  lék, který usmrcuje některé mikroorganismy nebo brání jejich růstu.

Appaloosa - Plemeno teplokrevných koní španělského původu vzniklé v USA. Zvláštní skvrnité zbarvení hlavně na zádi či po celém těle koně.

Arabská polokrevná plemena a kmeny - plemena a kmeny teplokrevných koní ovlivněné arabským plnokrevníkem.

Arabský čistokrevný kůň - arabský kůň bez příměsi jiné krve.

Arabský plnokrevník - čistokrevné plemeno teplokrevných koní vyšlechtěných v Arábii, jehož jeden z rodičů je arabský plnokrevník nebo který má ve svém rodokmenu arabské předky.

Arabský polokrevník - teplokrevný kůň, jehož jeden z rodičů je arabský plnokrevník, nebo který má ve svém rodokmenu arabské předky.

Ardénský kůň - Lehčí ráz belgického koně, který se nejlépe aklimatizoval v českých podmínkách

Artroza - degenerativní bolestivé onemocnění kloubů. Postižený kloub je bolestivý a jeho pohyblivost je omezená, což se projeví kulháním.

Atavismus - znaky a vlastnosti vzdálených předků, které se znovu objeví u potomků

Autochtonní (původní) plemeno - plemeno, které se zachovalo původní charakterické vlastnosti. Jeho chov mívá v dané oblasti historii.

Autostart - letmý start pomocí auta v klusáckých dostizích. Koně se rozklušou za autem s rámem a v okamžiku, kdy protnou startovní čáru, jsou již vyrovnaní a v plném klusu. Auto pak zrychlí a odjede z dráhy.

B

Bagančata - kotníkové pracovní kožené zavazovací boty :-)

Bakterie - jsou jednobuněčné mikroskopické organismy, Bakterie jsou jednoznačně nejrozšířenější skupinou organismů na světě. Je možno je nalézt v půdě, vodě, ovzduší i jakožto symbionty uvnitř a na povrchu mnohobuněčných organismů, jen některé mohou způsobit onemocnění

Ballotada - balotada - balotáda - ztotožňuje se s croupadou (krupádou), ale s tím rozdílem, že kůň při přitažení zadních nohou obrátí kopyta tak, že jsou zezadu vidět podkovy. Hřbet koně se blíží horizontále. Výkon je přípravou pro nejtěžší figuru: capriolu.

Bandáž - bavlněný nebo pružný obvaz, kterým se stahují holeně jezdeckých a dostihových koní, mají ochránit šlachy před záněty, údery a zamezit vzniku návních kostí na končetinách, při přepravě koní se bandážuje i kořen ocasu.

Bandážování - ovazování končetin a kořene ocasu koně kvůli jejich ochraně při transportu nebo léčbě

Barelracing - barell Race - barely -  Rychlostní westernová disciplína

Bariéra - kladina - jednoduchá překážka, používaná při výcviku koní nebo ve skokových soutěžích.

Barování - Nedovolená pomůcka při výcviku skokových koní, při které je kůň nad překážkou
uhozen, což pro příště zvýší jeho skok

Barva koně - ryzák - světlý ryzák, ryzák, tmavý ryzák, černý ryzák; isabela - světlá isabela, isabela, tmavá isabela; plavák - světlý plavák, plavák, tmavý plavák, šedý plavák; hnědák - světlý hnědák, hnědák, tmavý hnědák, šedý (srnčí) hnědák, černý hnědák; bělouš - vybělující: bělouš, žlutý bělouš, šedý bělouš; nevybělující: červený bělouš, hnědý bělouš, černý bělouš, mourek; strakáč; albín - žlutá srst na nepigmentované kůži; skvrnitý bělouš - (hermelín) viz Zbarvení koní

Barvy stáje -  dres - Vodítko pro snadnou identifikaci koní v dostihu. Reprezentanti jednoho majitele nosí jeho zaregistrované barvy, pokud se v dostihu sejde více koní téhož majitele, musí je od sebe rozlišovat barva čapky jezdce. Dvě stáje (dva různí majitelé) nemohou mít zaregistrován dres zcela totožný.

Bascule - baskule - otáčení se kolem centrálního bodu, tento termín se někdy užívá při popisování oblouku, který kůň opisuje při skoku přes překážku

Bastard - Kříženec, neboli produkt křížení mezi druhy (zebroid, mula, mezek).

Bedra - část páteře mezi posledním hrudním obratlem a kostí křížovou. Mají být kratší až střední, dostatečně široká, silná, mírně klenutá, esovitě přecházet v pánev. Nežádoucí jsou bedra dlouhá, úzká.

Began - chladnokrevník, těžký tažný kůň

Belgický kůň - rozšířené plemeno chladnokrevných koní, ve velké míře byl využit ke zmohutnění domácích plemen

Bělouš - typ zbarvení s velkou variabilitou. Viz Zbarvení koní
1.Čistě bílý kůň může být albín s červenýma očima, leucin s modrýma očima, nebo
2. kůň s kůží, kopyty a očima normálně pigmentovanýma -tito bělouši jsou buď vybělující nebo nevybělující. Vybělující se rodí tmaví a během dospívání jejich srst zbělá, nevybělující mají obyčejně srst smíšenou, bílé a barevné chlupy promíchané po celém těle nebo v určitých vzorech. Podle toho se označují buď podle barvy ( červení, rezaví, šedí bělouši ), nebo vzoru ( mourek, mušák, pstružák, jablečňák, grošák apod. ).

Berberský kůň - berber - Pouštní kůň ze severozápadní Afriky posléze s podílem arabské krve. Měl vliv na vývoj španělských koní.

Bérce - část pánevní končetiny mezi klouby kolenním a hlezenním. Svalstvo bérce má být mohutně vyvinuto. U jezdeckých koní má být bérec při dobrém osvalení dlouhý, u tažných koní kratší, avšak široký.

Bič - součást vybavení vozataje nebo kočího. Slouží k ovládání koní.

Bičík - rákoska, součást vybavení pro jezdce, sloužící k pobídce koně. skokový do 75 cm, dostihový 76 + 10 cm klapka, drezurní se nazývá  tušírka a je do 110 cm, délky a použití bičíků se řídí pravidly.

Biga - dvojspřeží vedle sebe

Biorytmus - periodické procesy organismu, zřejmé z pravidelného střídání doby činnosti a doby klidu či spánku během určitého časového období ( den, rok )

Bílá čára - ( linea alba ) - je asi 0.5 cm široký pruh kopírující tvar kopyta mezi rohovým chodidlem a chodidlovým okrajem, je to nepigmentovaná, drobivá rohovina. Je to vrstva pod rohovou stěnou kopyta, která je současně hranicí, kam až je možné přibít podkovák   .

Blajdeka - dečka s kapsami, do nichž se vkládají olověné destičky, aby kůň měl v sedle předepsanou hmotnost. Umísťuje se pod sedlo a je součástí mrtvé váhy.

Blembák - je to název pro jakoukoliv přilbu, vojenskou, bezpečnostní a i jezdeckou -  v jezdectví se tento název používá nejvíce  pro starší typy s dvoubodovým uchycením jen jedním řemínkem pod bradou.

Blenda - (slang.) Zábrana. Boční, hlavně optické ohraničení překážky, bývá o něco vyšší než překážka.  Má zabránit, aby kůň před překážkou vybočil, uhnul viz clona

Blinkers - stínidla na očích koně. Zabraňují pohledu do stran.

Blistr - mast vhodná k léčbě vleklých zánětů kloubů, šlach, šlachové pochvy nebo okostice. 

Blistrování - je umělé vyvolání akutního zánětu pomocí blistru, aby se vyléčil vleklý zánět (O takovém koni se říká, že je "namazanej" nebo "blistrovanej" a je tedy vidět že se musí dát pozor na nohy)

Bookmaker - bukmejkr - příjemce sázek na pevné kurzy, které se sám stanoví podle pravděpodobnosti vítězství nebo umístění koně.

Box - místnost pro koně ve stáji, nejčastější rozměry třikrát tři metry, v níž se kůň může volně pohybovat, aniž by byl uvázán. V boxu je obvykle automatická napáječka a žlab na krmení.

Breeders Cup - něco jako dostihové mistrovství světa konané v USA. Soubor osmi dostihů (od roku 2007 jedenácti), které jsou rozděleny podle délky, povrchu a věku koní: Juvenile Fillies (1700 m, 2 leté klisny na písku), Juvenile (1700 m, 2letí hřebci na písku), Distaff (1800 m, 3 leté a starší klisny na písku), Mile (1600 m, 3 letí a starší koně na trávě), Sprint (1200 m, 3 letí a starší koně na písku), Filly and Mare Turf (2000 m, 3 leté a starší klisny na trávě), Turf (2400 m, 3 letí a starší koně na trávě), Classic (2400 m, 3letí a starší koně na písku). Letos se také poprvé poběží kategorie Dirt Mile (stejné jako u Mile, jen na písku), Filly and Mare Sprint ( sprint pro klisny na písku), Juvenile Turf (pro dvouleté na trávě).

Breeches - anglicky název pro jezdecké kalhoty, které jsou dlouhé do půl lýtek.

Brnkačky - slengový výraz pro srouhavky, chrániče nohou proti strouhání

Brumby - název pro zdivočelé koně v Austrálii

Bryčka - lehký kočár nebo vozík, bryčky byly nejoblíbenějšími venkovskými cestovními kočáry. V různých provedeních je většinou vyráběli místní řemeslníci - koláři, kováři a sedláři, řeznické bryčky sloužily k cestám řezníků za obchodem. Proto byla korba za kozlíkem upravena pro převoz jatečních zvířat.

Březost - gravidita - stav klisny od oplodnění ( zabřeznutí ) do porodu. Trvá 333 dní tj. 11 měsíců, některé knihy píšou že ještě +- 30 dní je v pořádku ( je zajímavé jak většina slovníků na internetu má u tohoto hesla napsáno, že to je filosofický stav klisny, (správně by mělo být fiziologický) někdo kdysi udělal chybu a všichni chytráci jak to kopírují a nečtou, tak to kopírují i s tou chybou a ještě tam někdy napíší že jsou autory… možná klisny opravdu filosofují? :o))) kdo ví? Také se říká, že klisna je hřebná

Buk - přijímá sázky bez licence, nezákonně

Burina - krmná řepa

Buzkaši - forma rugby hraného na koních. Název hry je odvozený od afgánského slova BUZ, což znamená koza a slova KASHIDANT, což znamená tahat, takže tahaní kozy. Jmenuje se tak proto, že se hraje s vycpanou kozí kůží.


 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.